• PIPCo. Group
 • PIPCo. Group
 • PIPCo. Group
 • PIPCo. Group
 • PIPCo. Group
 • PIPCo. Group

محصولات

 • کولر های هوایی

  کولر های هوایی

  طراحی ، تامین متریال ، ساخت و تعمیر انواع کولرهای هوایی

  اطلاعات بیشتر
 • مبدل های حرارتی Shell & Tube

  مبدل های حرارتی Shell & Tube

  طراحی ، تامین متریال ، ساخت و تعمیر انواع مبدل های shell & Tube

  اطلاعات بیشتر
 • مبدل های حرارتی Finned Tube

  مبدل های حرارتی Finned Tube

  طراحی ، تامین متریال ، ساخت و تعمیر انواع مبدل های Finned Tube 

  اطلاعات بیشتر
 • برج ها و مخازن تحت فشار

  برج ها و مخازن تحت فشار

  طراحی ، تامین متریال ، ساخت و تعمیر انواع برج ها و مخازن تحت فشار

  اطلاعات بیشتر

نمونه پروژه های انجام شده

بازرسی مخازن آب پتروشیمی رازی

بازرسی مخازن آب پتروشیمی رازی